Un Taxi à Pekin

 

Chine     2001

comédie dramatique

1 h 20

Réal : Ning Ying

avec :

Yu Lei

Zuo Baitao

Tao Hong

Gai Yi