Dolls

 

Japon     2002

drame

1 h 53

Réal : Takeshi Kitano

avec :

Hidetoshi Nishijima

Miho Kanno

Tatsuya Mihashi

Chieko Matsubara

Kyoko Fukada

...