Beijing Bicycle

 

Chine/France    2000

comédie dramatique

1 h 53

Réal : Wang Xiaoshuai

avec :

Cui Lin

Li Bin

Zhou Xhun

Gao Yuanyuan